Trần Đức Lân

Trần Đức Lân

Creative Director

Ngô Thị Hồng Trang

Ngô Thị Hồng Trang

HR Associate

Tăng Thế Bảo

Tăng Thế Bảo

Quality Control Leader

Phạm Duy

Phạm Duy

Scrum Master

Tran Thien Khiem

Tran Thien Khiem

Product Owner

Lý Nhật Hào

Lý Nhật Hào

Technical Manager

Nguyễn Tường Nhật Quân

Nguyễn Tường Nhật Quân

Digital Marketing Specialist

Phùng Công Nguyên

Phùng Công Nguyên

3D Artist

Show 9 - 16 of 19.